ung dung zalo tên một ngôi sao nổi tiếng

Một ngôi sao nổi tiếng tên ung dung zalo anh ta có tài ca nhạc hát rất hay và được rất nhiều người ủng hộ nên càng ngày trình độ ca nhạc của anh ta càng cao

>> Các bạn đang cần sơn nhà ngay hôm nay hãy xem tại đây

Đuổn hả Tần?Dạ, buồn! ung dung zalo Tao cũng vậy. Nhung làm sao  đưực ung dung zalo . Tao tính, cấp trên quyết định thì mình đi.Sao hôm qua bác nói chĩ đánh giặc ở tĩnh cần Thơ thôi.Thì nói cho vui vậy mà!Tiếng của Hai Đang làm tôi bùng tỉnh lại. Anh nói, giọng Bắc.Thua đồng chí Phó Tư lệnh Khu, thưa đồng chí tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bốn trăm hai muoi mốt: – Anh quay về phía chúng tôi: – Thưa tất cả các đồng chí! Xin thay mặt đại đội chín mốt thành thực cám ơn những lòi khen ngợi của đồng chí Phó Tư lệnh. Chúng tôi rất sung sưóng nhận nhiệm vụ mói, nhút là nhiệm vụ đưa phong trào đánh giặc ở tĩnh bạn lên. Chúng tôi sẽ coi Rạch Giá như quê hương của mình, sẽ công hiến cả sinh mạng của mình cho tỉnh Rạch Giá. Các đồng chí có nhứt trí vói tôi không} có hứa vói đồng chí Phó Tư lệnh không?

ung dung zalo

Chứng tôi giơ cao súng lên:Xin zalo hứa!Gác đổng chí chỉ huy zalo và chúng tôi vỗ tay kéo dài,Anh Hai Đang không phải ngubi cẩn Thơ. Lề ra, anh Chí Khưong nói những lồi này mói đúng, Nhung chúng tôi thấy hỉ nói anh Hai Đang thực sự dại diện cho mình. Không biết (ì tín nhiệm anh, con ngubì ít nổi nhung chánh trực, chỉến đâu dũng cảm hay do không khí của buểi tập trung đại đội hôm nay. Một gỉọng hát bỗng cât cao lên:Bao chiến sĩ anh hàngChúng tôi đồng thanh hát theo:Lanh lùng vung gìiOtn ra sa trường.uán xung phong nuóc non dang chờ noi tay nguòi hồn sông núi, khi thiêng ghi muôn đòi.

ung dung zalo

Các đổng chí chì huy cấp trên cũng hát zalo app. Chúng tôi vỗ tay rầm rập zalo app theo tiếng hát. Tiếng hát chấm dứt, Tài Ư giơ tay lên cao, nói:Xin báo vói các đổng chí: Biên chế của đại đội ta hiện nay là tiểu đội, trung đội và dại đội. Không kêu là phân dôi nữa. Như vậy đại đội chín mốt sang tỉnh Rạch Giá có ba trung đội: muời, mưòi một muòi hai.Chúng tôi trở vể địa điểm đóng quân. Com nước xong, tôi định đi kiếm ễiL Hái chiểu, Bảy Lành đến tạm biệt tôi để ơ lại tĩnh Cần Thơ. Tôi buổn lắm. Bảy Lành là nguòi Nhựt nhung rât dễ mến, tánh tinh hba nhã, khác xa với những tên Nhựt mà Năm Cang căm thù tận xương tủy. Dầu sao tôi vói Bảy Lành cũng đã chiến đâu chung với nhau một thữi gian.

Post Comment