Có thể nhận thấy trong thời gian trở lại đây người ta ít thấy sự thay đổi mang tính đột phá trong thiết kế. Ngoại trừ Samsung với bộ đôi LG G3 My thì đa số các hãng đều giữ nguyên lối thiết kế so với các thế hệ trước. Cạn dần ý tưởng: Có…