Ngày này, hàng loạt các loại điện thoại iphone 6 plus thi nhau được tung ra thị trường nhằm đáp ứng như cầu ngày càng cao của con người. Không chỉ là các hình thức thông thường, đơn giản như nhắn tin, nghe và gọi điện nữa. Bây giờ, con người yêu cầu ở điện…