Quỳnh Anh, ai mà biết được Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại

Phan Hoa mặt trắng mồi đỏ, giống như một mỹ nữ, mọi người đều gọi là ngọc hài đồng. Túc Nhã mặt rỗ, răng khểnh chẳng khác phi thiên dạ xoa. Một đẹp một xấu, cùng đứng bên nhau, đẹp càng đẹp thêm, như mỹ ngọc thêm sáng, xấu càng xấu thêm, như đất bùn.

Hơn nữa, Phan Hoa áo quần diêm dúa, có ý khoe giàu, thay hết bộ này đến bộ khác.

Còn Túc Nhã là người thực thà, không lấy việc ăn mặc làm quan trọng. Người ta thường nói: Phật mạc áo vàng, người mặc áo vải. Người đời phần nhiều có con mất nông cạn, chỉ xem tướng bề ngoài, không xét cốt cách bên trong. Tất cả mọi người trong trum ban ca Vương gia, cả nam lẫn nữ, cả lớn lẫn trum ban ca bé, không ai không hâm mộ diện mạo của Phan tiểu. Bản thân Vương Phụng cũng thấy khó coi, trong lòng rất khồng vui. Một hỏm, Túc biệt giá mất ở nhiệm sở.

Túc Nhã lo việc tang, đưa linh cữu về nhà. Họ Túc tuy là một thế gia, nhưng các đời đều là thanh quan, gia cảnh không dư dật, từ sau khi biệt giá qua đời, dần. Còn Phan Bách Vạn là một cự phú mới phất, gia cảnh ngày một thêm thịnh vượng. Vương Phụng bỗng nẩy lòng bất lương, nghĩ rằng: Hướng Dẫn Trùm bắn cá Túc Hướng Dẫn Trùm bắn cá gia quá nghèo, con trai lại xấu. Phan gia giàu có, con trai lại P đẹp. Sao không bí mật đánh tráo Quỳnh Chân cho Quỳnh Anh, ai mà biết được. c ó the con gái của ta mới không phái chịu khổ ở nhà cáí tên nghòo kiổl xác dó. Chủ ý đã định, dến khí cưới, liồn coi con gái Quỳnh (hân ỉi cháu gái, dem gá cho Phan gia; Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại quần Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại áo, nhà cửa, ruộng.

Còn cháu gái Quỳnh Anh thì coi là con đẻ, đem gả cho phí thiên dạ xoa Túc Nha. Tự mình thu xếp một ít đổ tai game chien than dota mang theo, Quỳnh Anh phải chịu sự sắp xếp của chú mình, chỉ dám giận mà không.

Ai ngờ sau khi cưới, Phan Hoa ý vào sự giàu có của nhà mình, không chăm chỉ học hành, cũng không lo việc làm ãn, chí.

Post Comment