Hoàng Giang chuyên sơn nhà lên truyền hình rất nhiều

Trên các kênh truyền hình hiện nay hiện tượng nhẫn bạc đột nhiên giảm giá rẻ đã làm xốt cộng đồng mạng ,không những thế nó cũng được một kênh thời sự bàn về việc này

Sinh hỏlại:-        Bên chú Hặc cũng không nghe vòng tay gì cả a?Tiêng buông con dao chẻ lạt, trề môcưòi:-        Ông ấy chỉ hóng chuyện đổchác hộ người, mọchuyện khác vòng tay ông ấy mù tịt. Em bảo cô Inh xuống ruộng thăm thú xem, nhưng cô ấy đang tức, không chịu đi!

Nhẫn bạc

–        Tức cágì?-        Đâu hôm xuống phía làm nhôốc, inh bong tai cũng bị một thằng tròng ghẹo. Cô ấy chửnó, bị nó tát luôn cho mấy cái. Gớm, cũng đanh đá! Inh tức không có con bong tai dao đâm cho thằng Mưòng Tùng mấy nhát, đến tận bây giờ vẫn tức, không thèm bước chân xuống bản ruộng nữa.

Nhẫn bạc

Sinh cưòi:-        Tức thằng lính, chứ sao lạtức lây đến Nhẫn bạc bản ruộng, oan ngưòta! Cáinh nó gan nhất gáSuốNàng đấy!-        Nhưng phảcábạo miệng quá!-        Bạo Nhẫn bạc gan thì cũng hay bạo miệng!Bẵng một lúc, Tiêng lạchẻ lạt, bàn tay Tiêng nhỏ nhắn, ngón tay búp măng lách lưỡdao tanh tách.

–        Em định xin phép anh chị, em xuống Pá Cưởm vàhôm. Tiêng nhẹ nhàng nói. Lập lính vớlập quan gì? Phía còn chạy, tạo nàng ở lạvớai? Cọng tranh đinh chắn cơn bão, ho cũng biết thê họ chứ?

Chẳng qua nócho thỏa miệng, làm yên lòng dân!. Kể ra, ở Pá Cưởm em cũng chẳng còn alà ngườruột thịt, nhưng…

Nguồn: http://dichvusonnhahanoi.com/

Sinh xóc lạnhững sợlạt đã chẻ, buộc lạthành bó, anh vồn vã nói:

Post Comment