Lan cùng đứng iên nhìn vào ngưòi khách lạ trưóc mặt mình giá bảo hiểm ô tô

Ông hỏi ai ạ Lan quay lại giật mình thấy có nguòi đứng ỏ sau lung hai bố con tụ bao giò. Tôi muốn hòi ông này – ông ta hất hàm về phía ông Nam. Ông Nam quay lại và bất giác dứng bật lên sửng sốt.

Lan cùng đứng iên nhìn vào ngưòi khách lạ trưóc mặt mình. Con nguòi gày còm tiồu tụy, cụt một phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô chân nách cắp phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô chiếc nạng gỗ gọi cho cô nhố ra ngay đã gãp ông ta sân ga Hà Nội. Nhưng bây giò thì ông ta không còn nhận ra cô nữa. Ông có phải là Phan Hữu Nam? – ngưòi cụt chân nhếch mép cuòi – Di theo kháng chiến mà bây giò cũng phải ngồi đàu dưòng. Lô Bá Khanh phải không? ông Nam vẫn trố mắt nhìn và hỏi. Phải, Khanh đây – Ngưòi khách lạ gật đầu lạnh lùng – Bộ ba xe, pháo, mã Phúc-Nam-Khanh đây!Ông Nam tiến lại gần, nhìn. Khanh ngồi bệt xuống nên gạch lát vỉa hè dưói bóng cây và bắt đầu thì thầm kề:Chuyện dài lắm! Bây giò mình đã. Số phận cả thôi. Vào trong Nam dược ít lâu thì mình bị thuong mất một chân. Thế là mình bị tống ra vỉa hè. Cuộc dòi xuống dóc từ đấy.

Buồn chán, mình lao vào nghiện hút. Con vọ mình nó bán sạch cái tài sản của mình mua bảo hiểm ô tô và tếch theo một thằng Mêo,Ông Nam ngắt lòi:Khánh ỉắc mua bảo hiểm ô tô dầu:Tâm Trinh. Con n này sau khi vào Nam minh mói lấy. Bố mình thì bị CIA nó thịt, còn bà mẹ thì cũng phát cuồng lốn mà chết.

Ồng giá bảo hiểm ô tô Nam giá bảo hiểm ô tô ngôi lặng người.

Thố là đúng như lòí đôn dai Tâm Trinh dã bỏ Khanh tù lâu.

Ồng khỏng thể ngỏ một con ngưòi đã có thòi vàng son như Khanh mà bây giò lại có the khốn khổ đến thế này.

Post Comment