Hầu hết chủ nhà không biết điều này Sơn nhà trọn gói

Tôi cảm thấy kinh nghiệm cá nhân là sự giới thiệu tốt nhất. Nếu bạn không thể tìm thấy các giới thiệu cá nhân, tùy chọn tiếp theo là tìm kiếm các trang vàng, internet hoặc kiểm. Các cửa hàng sơn đối phó với các nhà thầu trên cơ sở hàng ngày và có thể có thể đề nghị một người có uy tín. Lợi thế của việc thuê một nhà thầu có mối quan hệ lâu dài với cửa hàng sơn là nếu có vấn đề với sản phẩm. Tôi sẽ tránh xa các cửa hàng bán đồ lớn vì họ thường đề nghị các nhà thầu thanh toán cho họ 20 +% tổng số hóa. ĐƯỢC CẤP PHÉP?

Luôn thuê một nhà thầu được nhà nước cấp phép, chứ không phải là một người thợ tiện. Nếu một người làm công việc làm hư nhà của bạn, bạn không có sự hỗ trợ. Một gợi ý là một người thợ sửa nghề sẽ chỉ có năm số trên giấy phép của họ và một nhà thầu sơn sẽ có sáu.

Con số trên giấy phép càng thấp thì thời gian kinh doanh càng lâu. Nhà Giá thợ sơn nhà thầu được Nhà nước cấp phép phải mang theo một khoản tiền 12 Giá thợ sơn nhà . 500 đô la để bảo vệ khách hàng của mình.

Nếu bạn thuê nhà thầu được Nhà nước cấp phép, bạn cũng muốn kiểm tra để chắc chắn rằng giấy phép của họ. Bạn có thể kiểm tra trực tuyến với bảng giấy phép của nhà thầu. Tất cả bạn phải làm là nhập số giấy phép và nó sẽ hiển thị tình trạng và tên của hãng vận chuyển bồi thường.

Gần đây tôi đã xem xét một Sơn nhà trọn gói công việc Sơn nhà trọn gói và bị một nhà thầu không có nhân viên làm việc.

Ông tuyên bố tự làm việc, nhưng trang web của ông cho thấy ông có nhân viên. Nếu nhân viên của bạn bị thương trong công việc, bạn, chủ sở hữu nhà, sẽ chịu trách nhiệm về hoá đơn y tế và. Hầu hết chủ nhà không biết điều này. SỐ NĂM KINH NGHIỆM

Hãy cảnh giác với các tuyên bố của ~~nhiều năm kinh nghiệm~~.

Kiểm tra những năm kinh nghiệm làm nhà thầu , ngược lại với tư cách là một hoạ sĩ, hay ~~trong ngành~~. Khi bạn đang ở trang web của ủy ban cấp phép bang dưới số giấy phép, nó sẽ cho bạn biết khi nào doanh nghiệp bắt.

Post Comment