Bắc thuộc, ìurôc Lâm Ap, sau gọi là các họ ở Việt Nam

Vừa tới cuối Hàng Đào một bà trong phố chạy theo võng của bà Huyện Vĩnh Khang hát rằng:
Ngựa chàng đi trước,
Võng. Trái với sự nóng nảy của chú lính, bà lớn lại mỉm cười gọi: “Nhài ơi! Mòi bà cống Đông Mẫu khẩu trầu”. Hết văn hóa Việt Nam phô~~ Hàng Đào, ba kỵ sĩ rẽ trái, đi một quãng xuống dắt văn hóa Việt Nam ngựa qua chiếc cầu gỗ thượng gia hạ trì, bắc qua con. Đến phố Hàng Dầu, ba vị kéo cương cho ngựa rẽ phải, đi theo con đưòng phía sau đền Bà Kiệu. Đến đây đã thấy thấp thoáng, sau rặng đào mai, trúc liễu, hoa lá tốt tươi, là những cung điện các bà chúa, lầu son. Đang buông cương cho ngựa đi thong thả để thưởng ngoạn cảnh xuân, bỗng dưng, chẳng ai bảo ai, cả ba vị đều dừng. Đây là tục của người Kẻ Chợ Thăng Long, để bày tỏ lòng kính trọng đốỉ vối bà Chúa đã có công giành lại hai. Châu ô, Châu Lý là mảnh đất mà các quan thái thú thời Bắc thuộc đã để mất về tay Chiêm Thành. Hai châu này nằm giữa hai rặng núi xuyên ngang ra biển, phía bắc là dải Hoành Sơn, phía nam là Hải Vân Sơn, ngày nay. Vào thòi đại Hùng Vương, sử cô gọi là bộ Việt Thường. Khi Nam Hán thông trị nước làng văn hóa các dân tộc Việt Nam ta, chúng làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đổi tên là quận Nhật Nam.

Đến thế kỷ thứ Tư sau
Công nguyên, trước sự bất lực của các quan cai trị Bắc thuộc, ìurôc Lâm Ap, sau gọi là. Đen thời nhà Trần, vua Chiêm xin dâng lại hai Châu Ô, Lý, để được cưói công chúa Huyền Trân về làm vỢ.

Nhưng sô~~ mệnh không để vua Chiêm được hưỏng hạnh phúc bên người vợ trẻ, chỉ mấy tháng sau ngày cưới, nhà vua. Đe bà chúa Huyền Trân không phải chết theo chồng trên giàn hỏa thiêu, như tục lệ của Chiêm Thành, Triều đình nhà.

Khi về đến Thăng Long, lúc vừa mười chín tuổi, Bà chúa đã xin vua cha được cắt tóc đi tu. Thương tình, nhà vua cho xây riêng cung điện bên bò hồ lớn, tại phía đông kinh thành, nay gọi là hồ Hoàn Kiếm, để bà.

Khi bà mất, để tưỏng nhớ công đức của bà, dân chúng Kẻ Chợ Thăng Long đã tu tạo nơi bà ỏ thành đền thờ Bà. Dân chúng còn xin Bộ Lễ phong sắc phúc thần cho bà, như một vị trong hàng các họ ở Việt Nam Bách Thần của đất nước, để dân làng các họ ở Việt Nam sở. Vì lý do tế nhị, ưốc nguyện của bách tính(1) không được Bộ Lễ chuẩn y. Chỉ vì bà không được phong thần, nên đền vchưa được đặt bia hạ mã.

Post Comment