Đồng hồ là sản phẩm có thể nói vô cùng quen thuộc đối với con người ngày nay. Vì sự phát triển của các loại hình đồng hồ điện tử đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường tạo nên thách thức rất lớn cho các nhà sản xuất đồng hồ đeo tay truyền thống…