Các loại máy nén khí khác nhau có các tính năng khác nhau. Đôi khi, các tính năng này sẽ đạt tiêu chuẩn. Lần khác, bạn có thể có tùy chọn thêm những cái bạn cần. Hãy xem xét những lợi ích mà một tính năng sẽ cung cấp cho bạn và cân nhắc chi phí so với…

Số một trong những gốc im lặng gây ra kẻ giết người của máy nén (cả qua lại và ly tâm) trong nhà máy hóa chất, nhà máy lọc dầu, và nhà máy chế biến khí là không đủ loại bỏ trống thiết kế.   Mục đích của trống loại trực tiếp là tách các chất lỏng ra…